Διαγωνισμός διηγήματος eyelands / eyelands short story competition

Το διήγημά μου, "Φθινόπωρο σε τρεις κινήσεις" διακρίθηκε στον 3ο διαγωνισμό σύντομου διηγήματος του eyelands και των εκδόσεων Παράξενες Μέρες με θέμα το Φθινόπωρο.

My short story, "Autumn in three movements" was one of the winning entries in the 3rd short story competition of eyelands and Strange Days Books about Αutumn.

ευχαριστώ eyelands :-)

Featured Posts
Search By Tags
Follow me
  • Facebook
  • Instagram
  • Facebook
  • SoundCloud
  • YouTube